Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, είναι σημαντική η αµεσότητα και η ορθότητα στη λήψη διοικητικών αποφάσεων και η μεθοδευμένη υλοποίηση τους.

Στην EPIDOSIS ακούμε προσεκτικά και καταγράφουμε όλες τις ανάγκες του επιχειρηματία, αναλύουμε και προτείνουμε τις λύσεις και συμβάλλουμε στην υλοποίηση τους.

Οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της EPIDOSIS έχουν την γνώση, την επιστημονικότητα και την κατάρτιση, και συµβάλλουν θετικά, προτείνοντας τις βέλτιστες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης της επιχείρησης σας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρουμε παρακάτω, συμβάλλουμε σε

  • Διαμόρφωση ετήσιων προϋπολογισμών
  • Σχεδιασμός και ανάλυση cash flow
  • Οργάνωση & Παρακολούθηση λειτουργίας λογιστηρίων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Cookies? 🍪

Χρησιμοποιούμε cookies για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης στο website μας Μάθε περισσότερα