Παράταση στις υποβολές αιτήσεων για το voucher βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

paidikoistathmoi

υποβολές αιτήσεων για το voucher

Με γνώµονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούµενων, το χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραµµα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023, παρατείνεται ως ακολούθως:

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχήςέως 17/8/2022
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων22/8/2022
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων23 – 25/8/2022
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων29/8/2022

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.