ΚΥΠΡΟΣ: Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός – Υποκατάστημα Κυπριακής εταιρίας στην Ελλάδα

Cyprus_Greek_branch_1_1d21c1bff02005c1b2779d2b0f7ae607

Υποκατάστημα Κυπριακής εταιρίας στην Ελλάδα

Σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό  επιχειρηματικό περιβάλλον, και σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει, οι σύγχρονες εταιρίες αναζητούν νέες αποδοτικά όσο και ευέλικτα εταιρικά σχήματα.  Το υποκατάστημα αλλοδαπής αποτελεί μια επιπλέον εταιρική μορφή η οποία σας επιτρέπει να αποκτήσετε ευκολότερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με τα όσα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα συνεπάγονται απολαμβάνοντας παράλληλα όλα τα οφέλη από την αδιάκοπη επιχειρηματική δραστηριότητά σας στην Ελλάδα.

Η μεταφορά της εταιρικής σας έδρας σε χώρες που ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, όπως η Cipro, και η διατήρηση υποκαταστήματος στην Ελλάδα θα σας εξασφαλίσει ένα εξαιρετικό ανταγωνιστικό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων ημεδαπών εταιρειών καθώς θα μπορείτε να αποκομίσετε όλες τις φορολογικές διευκολύνσεις που επικρατούν στις χώρες αυτές χωρίς να διακόψετε την δραστηριότητα σας εντός συνόρων, και χωρίς επιπλέον φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις του διαχειριστή (νόμιμου εκπροσώπου) του παραρτήματος στην Ελλάδα.

 

Δείτε παρακάτω τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σύστασης Υποκαταστήματος Κυπριακής εταιρίας  στην Ελλάδα

 

In altre questioni, il ramo Aliens ha nel nostro paese:

  • IVA normale
  • Ha una partita IVA greca ed è soggetta alla DOU delle società anonime
  • Bancomat fiscale o meccanismo fiscale
  • Mantiene libri di diploma (3a classe)
  • Impiega personale con assicurazione sociale
  • Μισθώνει εγκαταστάσεις στην χώρα μας (κατάστημα, γραφειο, παραγωγική μονάδα, αποθήκη κλπ)
  • Può avere QUALSIASI ATTIVITÀ (KAD)
  • Και γενικά συμπεριφέρεται και αντιμετωπίζεται (στα υπόλοιπα θέματα) όπως οι Ελληνικές εταιρείες

 

Perché scegliere l'EPIDOSI

Η εταιρεία EPIDOSIS διαθέτει πλήρη εξειδίκευση στη υποστήριξη εταιριών και σας προτείνει να δημιουργήσετε ένα Υποκατάστημα της Αλλοδαπής στην Ελλάδα για την Κυπριακή σας εταιρεία

La vasta esperienza e gli anni di esperienza con i regimi fiscali di Polonia, Cipro, Bulgaria e Grecia ci consentono di offrire un'ampia gamma di servizi di base e complementari per i paesi specifici. Allo stesso tempo, il pianificazione fiscale personalizzata che eseguiremo esclusivamente per la tua azienda massimizzerà il tuo profitto e creerà un'azienda europea funzionale, redditizia e sostenibile.

Affinché la vostra impresa abbia successo e sia sicura, è necessario implementare il piano giusto e le migliori pratiche. La pianificazione fiscale completa che offriamo, grazie alla nostra lunga esperienza e al nostro coinvolgimento nel sistema fiscale cipriota, ci permette di proporre soluzioni uniche che soddisfano pienamente ogni caso - il vostro. Grazie all'alta formazione, alla profonda conoscenza e alla riservatezza, soddisferemo ogni vostra esigenza commerciale sia in Grecia che a Cipro.

Costituzione – Costituzione di una società a Cipro

Η εγγραφή εταιρείας στην Cipro είναι μία εξαιρετικά απλή διαδικασία και ολοκληρώνεται χωρίς τη διαδικασία επίσπευσης εντός μίας εβδομάδας ή με τη διαδικασία επίσπευσης εντός 3-4 εργάσιμων ημερών. Παράλληλα, η νομοθεσία της Κύπρου επιτρέπει την μεταφορά έδρας από τρίτες χώρες παρέχοντας στις επιχειρήσεις το δικαίωμα να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι αποκτώντας σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Filiale estera con sede a Cipro

Quale strategia commerciale specifica vi permette di godere delle favorevoli disposizioni fiscali di Cipro senza interrompere affatto la vostra attività in Grecia? Stabilendo una filiale estera in Grecia e trasferendo la sede centrale a Cipro, la vostra azienda otterrà un significativo vantaggio competitivo rispetto alle altre aziende nazionali.

Ready Made Companies (RMC) a Cipro

Sai che puoi ottenere una società legale a Cipro, completamente integrata nel sistema europeo VIES e tutti i certificati necessari? Entro 10 giorni, intraprendiamo l'elaborazione di tutte le procedure e il trasferimento della quota sociale affinché la società possa svolgere qualsiasi attività commerciale.

 

EPIDOSI: Servizi integrati di supporto fiscale e contabile

Η εταιρεία EPIDOSIS σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης αλλά και Φοροσχεδιασμού για την επιχείρηση που σκοπεύετε να ιδρύσετε ή έχετε ήδη ιδρύσει στην Πολωνία.

Λογιστική υποστήριξη από τα έμπειρα στελέχη της εταιρίας

Pianificazione fiscale personalizzata βασισμένος στη συνδυαστική φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας και της Κύπρου.

Tenere e monitorare i libri contabili dell'azienda.

Formazione - formazione dei vostri dirigenti per la corretta emissione delle fatture - documenti emessi dalla vostra azienda.

Presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali all'ufficio finanziario competente.

Pagamento attraverso il sistema bancario di tutte le imposte che si verificheranno durante l'esercizio finanziario.

Processo decisionale da Cipro e non dalla Grecia, poiché è lì che si trova il luogo di incontro del Consiglio di amministrazione.

Dati finanziari dell'azienda (fatturato, utili, pagamenti di bonifici bancari) in modo da poter dimostrare che la vostra azienda è attiva e non inattiva.

 

Siamo EPIDOSI

Crediamo che ogni professionista debba sviluppare la propria attività senza barriere e ostacoli. Essere in grado, al di fuori di questioni fiscali, contabili e legali, di creare un'azienda funzionale, redditizia e in continua evoluzione. Inoltre, grazie a una vasta gamma di servizi principali e complementari, è in grado di abbracciare ogni aspetto della vostra attività e di portarla costantemente al top. La nostra missione è quella di assistere in ogni aspetto chiave dell'azienda, in modo che ogni imprenditore possa investire il proprio tempo e concentrarsi sulle decisioni strategiche che produrranno profitti e crescita.

Siamo a vostra disposizione per un appuntamento gratuito presso i nostri uffici di Salonicco e Atene o a distanza per parlare del vostro business plan e di come possiamo contribuire al vostro successo professionale con passi definiti e assoluta competenza.

Contattate il team di esperti di EPIDOSIS direttamente oggi al numero 2310 477725 o compilate il modulo di contatto. QUI.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.