Δάνειο από Βουλγαρική Τράπεζα

logo epidosi

Δάνειο από Βουλγαρική Τράπεζα

Η εταιρεία Epidosis διαμεσολαβεί στην Χορήγηση Δανείων από Πολυεθνικές Τράπεζες στην Βουλγαρική εταιρεία σας. Η EpidosisBG σε συνεργασία με κορυφαίες τράπεζες της Βουλγαρίας προσφέρει την δυνατότητα στους πελάτες της να υποβάλλουν αίτηση για δάνεια σχετικά με Επενδύσεις, Αγορά ακινήτου, Επισκευαστικές εργασίες, Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, αγορά υλικών ακόμα και για κεφάλαιο κινήσεως καθώς και δάνεια τα οποία καλύπτουν την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι εταιρείες που έχουν νομίμως καταχωρηθεί βάσει του βουλγαρικού δικαίου και δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Αναλαμβάνουμε άμεσα και διεξοδικά την σύνταξη και υποβολή Βουλγάρικου Business Plan σε Τράπεζες της Βουλγαρίας με σκοπό την εκταμίευση δανείων για χρήση:

  • Κεφαλαίου Κίνησης
  • Απόκτησης Ακίνητης Περιουσίας
  • Απόκτησης Επαγγελματικών Οχημάτων (Φορτηγών – Επιβατικών)
  • Απόκτησης Μηχανημάτων & Επαγγελματικού Εξοπλισμού

Οι παραπάνω ενέργειες υποστηρίζονται με τον κατάλληλο σχεδιασμό από τα στελέχη της εταιρείας μας, καθώς θα αξιοποιήσουμε τα οικονομικά στοιχεία, το ιστορικό και τις εγγυήσεις σας, ώστε να υποβάλουμε πλήρη και τεκμηριωμένο φάκελο στο αρμόδιο τμήμα χορηγήσεων της Βουλγαρικής Τράπεζας

Εφόσον η Βουλγαρική εταιρεία σας, δεν έχει τα κατάλληλα οικονομικά στοιχεία και τις εξασφαλίσεις που απαιτούνται για την σύνταξη και την υποβολή φακέλου, μπορούμε να σας μεταβιβάσουμε μια υφιστάμενη εταιρεία, ώστε να μπορέσετε να δανειοδοτηθείτε. Εξάλλου οι Ready Made Companies BG μπορούν να μεταβιβαστούν σε 1 ημέρα σε εσάς και με το νέο ιδιοκτησιακό σχήμα να καταθέσουμε με επιτυχία τον φάκελο δανειοδότησης.

Για περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με το Bulgarian Business Plan που απαιτείται για το Bank Loan Agreement καθώς και για τις Ready Made Companies BG καλέστε μας στα γραφεία της εταιρείας μας και κλείστε ΑΜΕΣΑ μια συνάντηση με τα στελέχη της Epidosis σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.