Φορολογικές Δηλώσεις

Στην EPIDOSIS, σας υποστηρίζουμε σε όλη την διάρκεια του φορολογικού έτους, καθώς σε κάθε προσφερόμενη υπηρεσία είμαστε πάντα δίπλα σας. Με επιστημονικότητα, γνώση και εξειδίκευση της νομοθεσίας, αναλαμβάνουμε να διαχειριστούμε τις φορολογικές υποχρεώσεις κάθε επιχείρησης.

Διασφαλίζοντας την αμεσότητα, την εγκυρότητα, την εχεμύθεια (GDPR) στα προσωπικά δεδομένα, παρέχουμε σημαντικό έργο όπως:

  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα µε τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων
  • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Αξιοποίηση των φορολογικών προτερημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
  • Εξειδίκευση φορολογικών θεμάτων φυσικών προσώπων- Κατοίκων Εξωτερικού
Expand Your Business in Greece

Cookies? 🍪

We use cookies for the best possible experience when browsing our website Learn More