Ίδρυση Και Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων Της Χαλκιδικής

epidosis logo

Ίδρυση Και Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων Της Χαλκιδικής

Η εταιρεία Epidosis, μεταξύ των εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που παρέχει, αποτελεί τον ιδανικό σύμβουλο στον κλάδο, για την ένταξη σας στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ. Δεσμεύεται να αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης,και την πλήρη εποπτεία μέχρι την ολοκλήρωση του συμφωνημένου έργου. Για να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας την Ομάδα της Epidosis στελεχώνουν Οικονομολόγοι, Λογιστές, Νομικοί, Σύμβουλοι Ποιότητας, Marketer ενώ πλαισιώνεται και από εξωτερικούς συνεργάτες.

Μέσω των ενδεδειγμένων μεθόδων προετοιμάζουμε μια μελέτη Προβαθμολόγησης ώστε να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση σας καλύπτει τα κριτήρια υπαγωγής. Ενημερώνουμε αναλυτικά την εταιρεία σας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις ενέργειες και την διαδικασία σύνταξης του φακέλου. Συντάσσουμε και υποβάλoυμε την Οικονομοτεχνική Μελέτη του ΕΣΠΑ και έπειτα υλοποιούμε και εξασφαλίζουμε την εκταμίευση της Χρηματοδότησης μέχρι την ολοκλήρωση της.

Στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD Leader Χαλκιδικής μπορεί κάποιος να λάβει δωρεάν επιχορήγηση 50% – 65% για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση της επιχείρησης του. Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης (που υπάρχει ή θέλουμε να δημιουργήσουμε) και από τους εταίρους – μετόχους της (που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν στην περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης).

Το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:
Ενδεικτικά επιχορηγούνται η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός εταιρειών μικρής δυναμικότητας σε υποδομές διανυκτέρευσης όπως Τουριστικές κατοικίες ή Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα δωμάτια υπό προϋποθέσεις.

Για την ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων :

ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
Δωμάτια
Κατοικίες (τουλάχιστον)
Κλίνες (τουλάχιστον)
Τουριστικές Κατοικίες2 Κατοικίες10
Ενοικιαζόμενα δωμάτια
3 & 4 Κλειδιών
5 Δωμάτια10
Ξενοδοχεία
3,4 & 5 αστέρων
10-30 Δωμάτια20-60
 1.  Επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (γραφεία τουρισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κ.τ.λ.)
 2. Χώροι εστίασης και αναψυχής (καφετέριες, εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία κ.τ.λ.)
 3. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
 4. Βιοτεχνικές Μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
 5. Βιοτεχνικές Μονάδες τροφίμων (π.χ. αρτοποιία, παραγωγής ζυμαρικών κ.τ.λ.)
 6. Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
 7. Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι χρηματοδοτούμενες κατηγορίες δαπανών όπως ορίζονται από το πρόγραμμα είναι:

 • Αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες κτιριακών (βελτίωση και ανέγερση)
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες επαγγελματικού εξοπλισμού
 • Δαπάνες αγοράς μεταφορικού μέσου για κάποιες δραστηριότητες
 • Δαπάνες για μελέτες (οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες κτλ.)
 • Δαπάνες διαφήμισης
 • Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί το 50% – 65% επί του συνολικού προϋπολογισμού (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000€ (καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ)

Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών αφορά αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό ή στην ίδρυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Οι ημερομηνίες υποβολών είναι από 07/03/2019 έως τις 20/05/2019

Ο χρόνος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι 24 μήνες

Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στο 2310 477725 και κλείστε ραντεβού προκειμένου να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες υλοποίησης του δικού σας επενδυτικού σχεδίου, σε συνάρτηση με τα τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.