Business Worldwide - Πολωνία

Business Worldwide

Πολωνία

Πολωνία
9%
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • Ο χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής στην Ευρώπη
 • Συνεχής οικονομική ανάπτυξη και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Στρατηγική θέση στην καρδιά της Ευρώπης

Η Πολωνία, με το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και το χαμηλό κόστος παραγωγής, αποτελεί μια δυναμική αγορά μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Το παραπάνω άλλωστε μπορεί να το πιστοποιήσει ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των επιτυχημένων επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί πως η Πολωνία αποτελεί την 3η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της Ευρώπης ενώ η εξαιρετική γεωστρατηγική της θέση, στην κεντρική Ευρώπη, την καθιστά ελκυστική για διεθνείς επενδύσεις.

Η ίδρυση εταιρείας στην Πολωνία είναι μία ασφαλής και αρκετά απλοποιημένη διαδικασία που μπορεί να προσφέρει αρκετά φορολογικά, νομικά και ασφαλιστικά κίνητρα αλλά και να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ξένοι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν επιπρόσθετα οφέλη επιλέγοντας μεταξύ διαφόρων τύπων επιχειρηματικών δομών που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες και απαιτήσεις τους.

Ταυτόχρονα, ο μεγάλος αριθμός συνθηκών διπλής φορολογίας που έχουν υπογραφεί με χώρες σε όλο τον κόσμο, τα επιπλέον κίνητρα που ενθαρρύνουν τις ξένες επενδύσεις και η έλλειψη χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών έχουν μετατρέψει την ίδρυση – σύσταση εταιρείας στην Πολωνία σε μια επωφελή και πρωτοποριακή επιχειρηματική κίνηση με ολοένα αυξανόμενα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα.

country border
Πολωνία
Epidosis
Γιατί να επιλέξετε την Epidosis;

Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός

Πώς μπορεί η επιχείρηση σας να επωφεληθεί από το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα στην Πολωνία και να εκμεταλλευτεί όλα τα διαθέσιμα φορολογικά και οικονομικά προνόμια;
Εκτενής και λεπτομερή ανάλυση αναγκών, εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής, πλήρης λογιστική κάλυψη και πολυετής εμπειρία με το φορολογικό σύστημα της Πολωνίας. Το παραπάνω πλάνο εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού που προτείνουμε θα σας προστατεύσει από νομικά, λογιστικά και φορολογικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν ενώ οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε θα καλύψουν το σύνολο της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας στην Πολωνία.

Ίδρυση – Σύσταση Εταιρείας στην Πολωνία

Η εγγραφή εταιρείας στην Πολωνία ξεκινά με την επιλογή της καταλληλότερης νομικής μορφής – υπογραφή καταστατικού σύστασης και ολοκληρώνεται μέσα σε 7 – 14 ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιχείρηση σας, ως νομική οργάνωση πλήρως εγκατεστημένη στην χώρα, μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.

Ready Made Companies (RMC) στην Πολωνία

Οι RMC αποτελούν νόμιμες και άμεσα διαθέσιμες εταιρείες οι οποίες έχουν πολωνικό ΑΦΜ και είναι ενταγμένες στο ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ - VIES. Οι εν λόγω εταιρείες, διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και είναι έτοιμες, εφόσον μεταβιβαστούν, να δραστηριοποιηθούν στην Πολωνία σε μόλις 10 ημέρες.

Υποκατάστημα Αλλοδαπής με έδρα στην Πολωνία

Επιθυμείτε να επωφεληθείτε από το φιλικό προς τις ξένες επιχειρήσεις κλίμα που επικρατεί στην Πολωνία αλλά χωρίς να διακόψετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στην Ελλάδα; Ο συγκεκριμένος τύπος εταιρείας που προτείνουμε σας επιτρέπει να αποκτήσετε σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων ημεδαπών εταιρειών ενώ ταυτόχρονα να αποκομίσετε όλες τις φορολογικές διευκολύνσεις που επικρατούν στην Πολωνία.

Epidosis
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Συμβουλευτική στην Πολωνία
 • Άνοιγμα και αποδέσμευση εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού στην Πολωνία
 • Αποφυγή φορολογικών ποινών μέσω ελέγχου ταμειακών διαθέσιμων
 • Αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ με αποτελεσματικότητα και λογιστική ορθότητα
 • Επαναπατρισμός κεφαλαίων στην Ελλάδα από μερίσματα πολωνικής εταιρείας
 • Καταχώρηση σας ως φορολογικό κάτοικο Πολωνίας
 • Διακοπή λειτουργίας και οριστική εκκαθάριση εταιρείας στην Πολωνία
 • Διαμεσολάβηση σε χορήγηση δανείων σε πολωνικές εταιρείες
 • Σύνταξη και υποβολή business plan για πολωνικές εταιρείες
 • Κατάθεση φακέλου για ενοικιάσεις και μισθώσεις επαγγελματικού οχήματος
 • Δημιουργία ιστοσελίδας στην πολωνική γλώσσα με σκοπό την ενίσχυση της φορολογικής ασφάλειας
 • Απαλλαγή από εισφορές ΕΦΚΑ για φορολογικούς κατοίκους της Πολωνίας
Epidosis

Επικοινωνήστε άμεσα με έναν εκπρόσωπο της Epidosis και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική και λογιστικό φοροσχεδιασμό για την επιχείρηση σας.

Created by   

MENU