+30.2310477725Ξεκινήστε

Υπηρεσίες ελεγκτικής, νομικής, μεταφραστικής, λογιστικής καθώς και ένα σύνολο από υπηρεσίες υποστήριξης που θα καλύψουν το σύνολο της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. Η διαρκής ρευστότητα του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχει αποτελέσει την αφορμή για αναζήτηση νέων ευκαιριών από όλο και περισσότερους επιχειρηματίες. Βασική επιδίωξη είναι η χαμηλή φορολογία, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, τα χαμηλά λειτουργικά κόστη διοίκησης, η σταθερότητα στα τραπεζικά, νομικά και φορολογικά συστήματα καθώς και το υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και είναι φιλικά προς το επιχειρείν.

Οι εταιρείες πλέον καλούνται να ξεπεράσουν τα στενά όρια των χωρών τους και να αναζητήσουν λύσεις και επιλογές σε νέες αγορές υιοθετώντας ένα παγκόσμιο προφίλ. Το νέο αυτό μοντέλο της παγκόσμιας εταιρείας που έχει αρχίσει και διαμορφώνεται είναι προσβάσιμο και προσιτό σε κάθε επιχειρηματία. Παράλληλα όμως με τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα δημιουργείται και ένα σύνολο από καινούργιες ανάγκες και απαιτήσεις.

Υψηλή κατάρτιση και μοναδικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως σε κάθε επιχείρηση – την δική σας. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε θα σας θωρακίσουν από οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει με ταχύτητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Αποκτήστε ευκολότερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μεταφέροντας την έδρα της επιχείρησης σας στο εξωτερικό και διατηρώντας παράλληλα υποκατάστημα στην Ελλάδα.

Σύσταση εταιρείας στο εξωτερικό με την επιλογή της καταλληλότερης νομικής μορφής και δυνατότητα απόκτησης άμεσα διαθέσιμων εταιρειών με πλήρη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Επικοινωνήστε άμεσα με έναν εκπρόσωπο της Epidosis και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική για την επιχείρηση σας.

Privacy Preferences
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορεί να αποθηκευτούν πληροφορίες από τον περιηγητή σας για διάφορες υπηρεσίες, συνήθως υπό τη μορφή Cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι ο αποκλεισμός κάποιοων coookies μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.