Διαχείριση Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων

Με βαθειά γνώση και εξειδίκευση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας στην EPIDOSIS αναλαμβάνουμε να διαχειριστούμε την Μισθοδοσία κάθε επιχείρησης που απασχολεί προσωπικό.

Διασφαλίζοντας την αμεσότητα, την εγκυρότητα, την εχεμύθεια (GDPR) στα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της κάθε σύμβασης εργασίας, παρέχουμε σημαντικό έργο όπως

  • Υπολογισμό, έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας (αποδείξεις πληρωμών ανά εργαζόμενο, έκδοση λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας και μισθοδοτικής κατάστασης
  • Σενάρια Μισθοδοσίας και κοστολόγησης ανά εργαζόμενο και ανά ειδικότητα, προς ενημέρωση του επιχειρηματία
  • Διαχείριση και υποβολή αρχείων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ)
  • Ψηφιακή υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ των προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων και των ετήσιων καταστάσεων προσωπικού
  • Ηλεκτρονική υποβολή των μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών και δηλώσεων ΦΜΥ
  • Απογραφή εργοδοτών σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
  • Υπολογισμό αμοιβών Διαχειριστών σε εταιρίες

Διαχείριση Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων

Cookies? 🍪

Χρησιμοποιούμε cookies για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης στο website μας Μάθε περισσότερα