Τα κεντρικά μας γραφείο είναι στην Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 173
Κτίριο Γ – 2ος ‘Οροφος
Офис B6, пощенска кутия 55134 Каламария
Τ: +30 2310 477725
Τ: +30 2310 415740
E: marketing@epidosis.gr