Общи условия за ползване на уебсайта

Компанията с името "GIOVANOUDIS CHRISTOS AND ASSOCIATES SOLELY I.K.E." (наричана по-нататък „Компанията“) със седалище в Каламария Солун, улица Етникис Антистасеос, бр. 173 Пощенски код 55134 с A.F.M. 800941778 и бр. GEMI 145409106000 чрез своя уебсайт www.epidosis.gr (наричан по-нататък „Уеб сайт“) предлага своите услуги при следните условия за ползване, които посетителите/потребителите се приканват да прочетат внимателно и да посещават/използват неговите страници/услуги само ако ги приемат напълно.

Целта на този уебсайт е запознаване на обществото с Дружеството, представяне на неговите услуги, както и актуалността на проблемите, за които Дружеството предоставя своите услуги. Простото сърфиране в уебсайта предполага приемане на тези условия за ползване, които се прилагат за цялото съдържание, страници, графики, изображения, снимки и всякакви файлове, включени в уебсайта.

Тези условия се отнасят и уреждат изключително отношенията на компанията "GIOVANOUDIS CHRISTOS AND ASSOCIATES MONOPROSSOPI I.K.E." (наричано по-нататък „Дружеството“), с посещаващите го физически или юридически лица www.epidosis.gr, (наричани по-долу „Потребителите“). Разглеждайки www.epidosis.gr, Потребителите същевременно безусловно приемат настоящите Общи условия за ползване и се разбира, че са се запознали с Политиката за защита на личните данни (достъпна www.epidosis.gr/politiki-aporritou).

Уебсайтът www.epidosis.gr е официалният уебсайт на Дружеството и поради това Дружеството има право да променя и подновява Общите условия за ползване по всяко време, едностранно, без предупреждение, съобразно своите нужди и бизнес етика, и впоследствие да уведомява за настъпили промени/обновявания. на Потребителите чрез този уебсайт. В случай, че някой Потребител не е съгласен с новите условия, той има право да поиска изтриването му от www.epidosis.gr като попълните и изпратите формата за отписване (www.epidosis.gr/forma-apeggrafis). Посетителят/потребителят е умолен да проверява съдържанието на конкретните страници за възможни промени. Продължаването на посещението/използването на Уебсайта дори след каквито и да било промени означава, че посетителят/потребителят безрезервно приема тези условия.

Информация и предоставени услуги

Дружеството се ангажира с пълнотата и валидността на информацията, посочена на уебсайта на данните, свързани с услугите, предоставяни от Дружеството, предмет на всякакви технически или типографски грешки, които са убягнали или са възникнали неволно или поради прекъсвания в работата на Сайт поради форсмажорни обстоятелства.

Компанията си запазва правото да изпраща промоционални и презентационни материали на услугите на уебсайта на трети страни на потребителите. Компанията не носи отговорност за комуникацията на потребителите/членовете с доставчиците на услуги трети страни, споменати на уебсайта, както и за всяка търговска сделка, която може да възникне от взаимоотношенията между тях.

Ограничаване на отговорността

Нищо, написано на уебсайта, не може да се счита за счетоводен, финансов или правен съвет пряко или непряко, нито установява професионални отношения с Компанията. Всички въведени данни трябва да бъдат проверени от потребителя и затова не гарантираме точността и коректността на информацията. За конкретни отговори на въпросите, които вълнуват потребителя, последният следва да се обърне към компетентните органи, обществени служби или нашата компания и да получи конкретна информация и съвет след проучване конкретно за неговия случай. Компанията не носи абсолютно никаква отговорност в случай, че някой претърпи каквато и да е щета, разчитайки на статиите, публикувани на нашия уебсайт, за разрешаване на личните си проблеми.

Пояснява се, че съдържанието на уебсайта е информативно, а не комерсиално и следователно потребителите не могат да основават каквото и да е поведение на информацията, съдържаща се в него, и уебсайтът не поема никаква отговорност в случай, че някоя от информацията, включена в уебсайта, се окаже да е неточен.

Услугите и като цяло съдържанието на уебсайта се предоставят „както е“ без никаква гаранция, изразена или подразбираща се по какъвто и да е начин. В максималната степен, позволена от закона, уебсайтът отхвърля всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, тези за продаваемост и годност за определена цел.

Уебсайтът не гарантира, че страниците, услугите, опциите и съдържанието ще бъдат предоставени без прекъсване, без грешки и че грешките ще бъдат коригирани. Освен това уебсайтът не гарантира, че същият или който и да е друг свързан сайт или сървърите, чрез които те са ви предоставени, ви се предоставят без вируси или други вредни компоненти. Уебсайтът при никакви обстоятелства не гарантира коректността, пълнотата или наличността на съдържанието, страниците, услугите, опциите или техните резултати.

Уебсайтът не носи отговорност за мнения/становища/поставяния/съобщения/публикации на трети страни, където и да са изразени на Уебсайта. Уебсайтът не носи отговорност за съдържанието на изпратените съобщения. Съобщенията представляват техния подател, а не непременно мнението на хората и сътрудниците на уебсайта или други потребители. Всеки потребител, който смята, че е засегнат лично или по-общо, може да се свърже с администраторите на уебсайта и да изрази своите оплаквания на посочените по-долу данни за контакт.

В никакъв случай Уебсайтът не носи гражданска или наказателна отговорност за щети (положителни, специални или последващи, които индикативно, а не ограничително, разделително и/или кумулативно се състоят от пропуснати ползи, данни, пропуснати ползи, парично удовлетворение и т.н.), които могат претърпени от посетител на уебсайта или трета страна поради причина, свързана с функционирането или неработата и/или използването на уебсайта и/или невъзможността за предоставяне на услуги и/или продукти и/или информация, достъпна от него и/ или от всякакви неупълномощени намеси на трети страни и услуги и/или информация, достъпна чрез него.

бюлетини (Бюлетин)

Изпращането на бюлетини от Уебсайта може да се извършва само на абонати, които са избрали да получават бюлетини и са напълно технически съвместими с правилата за изпращане по пощата и новия регламент GDPR. Уебсайтът предоставя на потребителите на услугата Бюлетин възможността да се отпишат от списъка с имейли. Регистрацията и изтриването на бюлетина се извършва чрез процес на удостоверяване на имейл адреса на абоната (opt-in, opt-out).

Електронните пощи на посетителите/потребителите на услугата Бюлетин се използват изключително за тази цел и за никакви други цели. Когато абонат избере да бъде премахнат от списъците с получатели, неговият имейл се изтрива за постоянно.

Бюлетините, които обществеността получава, като се абонира за списъците с получатели (пощенски списъци или кампании във viber), са интелектуална собственост на уебсайта и следователно са защитени от съответните разпоредби на гръцкото законодателство и международните конвенции. Уебсайтът си запазва правото да не регистрира лице в списъците с получатели или да го изтрие от тях.

Правата на интелектуална собственост

Този уебсайт е официалният сайт на компанията «ДЖОВАНУДИС ХРИСТОС И СЪДРУЖНИЦИ ЕДНОЛИЧНО ЛИЦЕ И.К.Е.», включително отличителни заглавия, марки, изображения, графики, снимки, дизайни, текстове и др. са негова интелектуална собственост и са защитени съгласно съответните разпоредби на гръцкото законодателство, европейското право и международните конвенции.

Освен споменатите изключения (авторски права на трети страни, партньори и юридически лица), цялото съдържание на уебсайта, включително изображения, графики, снимки, планове, текстове, предоставяните услуги и като цяло всички файлове на този уебсайт, са интелектуална собственост, регистрирани търговски марки и марки за услуги на компанията и са защитени от съответните разпоредби на гръцкото законодателство, европейското право и международните конвенции и договори. Следователно нито един от тях не може да бъде изцяло или частично продаван, копиран, модифициран, възпроизвеждан, препубликуван или качван, предаван или разпространяван по какъвто и да е начин. Всяко копиране, аналогово/цифрово записване и механично възпроизвеждане, разпространение, прехвърляне, обработка, препродажба, създаване на произведение или подвеждане на обществеността относно истинския доставчик на съдържанието на уебсайта е забранено. Възпроизвеждането, повторното публикуване, качването, съобщаването, разпространението или предаването или всяко друго използване на съдържанието по какъвто и да е начин или носител за търговски или други цели е разрешено само с предварителното писмено съгласие на Компанията.

Имената, изображенията, логата и отличителните характеристики, представляващи уебсайта или трети страни и техните продукти или услуги, са изключителни търговски марки на компанията или трети страни, защитени от съответните закони за търговски марки и общностни и международни закони. Появата им на уебсайта по никакъв начин не трябва да се разбира като прехвърляне или преотстъпване на лиценз или право за използването им.

Потребителите разбират и се съгласяват, че не им се дава правото да възпроизвеждат, копират, продават, препродават и/или комерсиално използват по какъвто и да е начин цялото или част от съдържанието на уебсайта.

Всяко копиране на съдържанието на статиите, изброени на уебсайта, е строго забранено, освен ако уебсайтът не е цитиран като източник на произход.

Защита на личните данни

Управлението и защитата на личните данни на посетителя/потребителя на уебсайта е предмет на условията на тази Политика за поверителност (GDPR), която ще намерите на нашия уебсайт www.epidosis.gr, както и в разпоредбите на националното, общностното и международното право относно защитата на физическото лице от управлението на лични данни, както е приложимо от време на време.

Всички възможни бъдещи съответни разпоредби ще бъдат предмет на това. Във всеки случай Уебсайтът си запазва правото да променя условията за защита на личните данни, в съответствие с приложимата съответна правна рамка.

„Връзки“ (Връзки) на другите сайтове / πηγές / Συνεργάτες / Партньори

Уебсайтът не контролира наличността, съдържанието, политиката за поверителност, качеството и пълнотата на услугите на други уебсайтове и страници, към които препраща чрез „връзки“ или хипервръзки. Следователно, за всеки проблем, който възникне при посещението/използването им, трябва да се свържете директно със съответните уебсайтове и страници, които отговарят за предоставянето на техните услуги. Уебсайтът по никакъв начин не трябва да се счита за одобряване или приемане на съдържанието или услугите на уебсайтовете и страниците, към които препраща или че е свързан с тях по друг начин.

Посетителят/потребителят на Уебсайта изрично приема, че всяка препратка и/или препратка към трети страни не означава никакво изрично или непряко приемане/подкана или ангажираност на Уебсайта, нито в никакъв случай предложение за предоставяне на услуга или ангажираност на Уебсайта за споразумение за предоставяне на всяка услуга, свързана с тях. Уебсайтът по никакъв начин не се ангажира с предоставяне на услуги от или на трети страни и не работи като пряк или непряк продавач или дистрибутор на предлаганите от тях услуги или кани посетители/потребители да сключват договор с тях.

Задължения на потребителя

Потребителите се съгласяват и се задължават да не използват уебсайта www.epidosis.gr по начин, който чрез изпращане по електронна поща (имейл) или чрез публикуване по друг начин на съдържание, което е незаконно по каквато и да е причина, причинява незаконна обида и вреда на Компанията или трета страна или нарушава поверителността или поверителността на информацията на което и да е лице или по начин може да причини каквато и да е форма на щети върху софтуерната операционна платформа на Уебсайта или върху компютрите на потребителите чрез инсталиране на каквато и да е форма на зловреден софтуерен код. Този параграф включва и задължението на потребителите да не изпращат електронни съобщения, рекламиращи продукти, които могат да причинят неудобство на трети страни. В този случай Компанията отхвърля всякаква отговорност за неудобството или всякакъв вид щети, които могат да бъдат причинени на трети страни поради неправилното използване на тази услуга.

Изпратете заявка за контакт

Данните, необходими за изразяване на интерес за комуникация, в зависимост от това дали комуникира от свое име или от името на юридическо лице, както и в зависимост от специфичните характеристики на всяко юридическо лице, могат да бъдат следните:

 1. Име
 2. Фамилия
 3. Адрес
 4. P.C.
 5. Регионално единство
 6. Град
 7. Държава
 8. Име на фирмата
 9. Централно управление
 10. Данъчен идентификационен номер на дружеството – D.O.Y.
 11. Правна форма на фирма
 12. Фирмена дейност
 13. Телефон за връзка
 14. E-mail

Чрез въвеждане на данните на Потребителя в съответната форма за контакт на уебсайта, Дружеството ще комуникира с него веднага щом това стане възможно.

Поверителност на съобщенията

Поверителността се приема за даденост. Цялата информация, предадена от Потребителя чрез уебсайта www.epidosis.gr, е поверителна и Компанията е взела всички необходими мерки, за да гарантира, че тя се използва само до степента, считана за необходима в контекста на предоставяните услуги.

Приложим закон и други условия

Уебсайтът си запазва правото да променя едностранно съдържанието на всички условия за ползване без предупреждение. Поради тази причина посетителят/потребителят на уебсайта трябва да ги посещава често, за да бъде актуализиран. Горепосочените правила и условия за използване на уебсайта, както и всяко изменение, изменение или изменение на тях се уреждат и допълват от гръцкото законодателство, правото на Европейския съюз и съответните международни договори. Всяка разпоредба на горните условия, която противоречи на закона, автоматично престава да бъде валидна и се премахва от това, без по никакъв начин да засяга валидността на останалите условия.

Това представлява цялото споразумение между уебсайта и посетителя/потребителя на неговите страници и обвързва само тях. Никакви изменения на тези условия не се разглеждат и не са част от тези споразумения, освен ако не са направени в писмена форма и включени тук. Компетентните съдилища за разрешаване на всякакви спорове, произтичащи от посещението/използването на страниците на уебсайта, са съдилищата на Солун в съответствие с гръцкото законодателство.

За всякаква комуникация с уебсайта, моля, изпратете имейл на адреса web@epidosis.gr. Освен това, ако сте установили някакви проблеми със съдържанието на уебсайта, които се отнасят до правни или етични проблеми, особено по отношение на неговото възпроизвеждане и използването на права върху интелектуална собственост, моля, уведомете ни на web@epidosis.gr.

предпочитания за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, браузърът ви може да съхранява информация за различни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените настройките си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността на уебсайта.