10+1 причини да инвестирате в Кипър - направете следващата стъпка с гаранцията на EPIDOSIS

кипър10

10+1 Λόγοι για να επενδύσετε στην Κύπρο

Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις πιέζονται να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους, η μείωση του κόστους για την κάλυψη όλο και υψηλότερων προσδοκιών των πελατών τους είναι απαραίτητη.

Αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση, η Κύπρος έχει αναπτυχθεί διαμέσου των χρόνων σε ευυπόληπτο διεθνή κόμβο υπηρεσιών και ειδικότερα στον τομέα των τραπεζικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., εξελίσσεται σε ακόμα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, κατέχοντας μία στρατηγικά εμπορική θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την υπόλοιπη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στην Κύπρο οι διεθνείς νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα μπορούν να εγκαθιδρύσουν επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία με τους ίδιους όρους όπως και οι εγχώριες νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα. Οι διοικητικές διαδικασίες για την εγκαθίδρυση εταιρείας έχουν απλοποιηθεί, αντανακλώντας τη σημασία που δίδεται στην ανάπτυξη της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών, η Кипър μπορεί να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αξιολογημένη πρόταση παραθέτωντας τους 10 πιο σημαντικούς λόγους. Σε αυτούς προσθέστε και τον εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό της EPIDOSIS που εγγυάται την κάλυψη των αναγκών σας ταυτόχρονα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

10+1 Λόγοι για να δραστηριοποιηθείτε στην Κύπρο

ΕΕ και Ευρωζώνη
Η Κύπρος είναι ένα από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Μάιο του 2004 καθώς και μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωση κρατών από τον Ιανουάριο του 2008. Οι ξένοι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και αντιστρόφως.

Στρατηγική θέση
Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικότερο σημείο της Ευρώπης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας – παρέχει δε μια πύλη προς και από κάθε μία από αυτές.

Данъчно облагане
α) Η Κύπρος προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη με μόλις 12,5%. Η χώρα προσφέρει ένα απλοποιημένο, αποτελεσματικό και διάφανο φορολογικό σύστημα που είναι πλήρως συμβατό με τους νόμους και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Τα έσοδα από μερίσματα, τα κέρδη από τις μόνιμες εγκαταστάσεις εξωτερικού και τα κέρδη από την πώληση τίτλων απαλλάσσονται φορολογίας. Επίσης, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται από την Κύπρο.
γ) Οι περισσότερες διεθνείς πράξεις απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
δ) Η Κύπρος έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών διπλής φορολογίας με περισσότερες από 48 χώρες. Για μια πλήρη λίστα μπορείτε να επισκεφθείτε το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Επιπλέον, η Κύπρος έχει πρόσβαση σε οδηγίες της ΕΕ που επικεντρώνονται στη μείωση ή την εξάλειψη του εξωτερικού των παρακρατούμενων φόρων.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Τα στατιστικά στοιχεία του 2011 δείχνουν ότι το 33,6% των Κυπρίων ηλικίας από 15 – 64 έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – υψηλότερο από το μέσο όρο των 23,6% της ΕΕ-27 και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο.

Αξία στις Επενδύσεις
Η Κύπρος είναι ένα δυναμικό επιχειρηματικό κέντρο που προσφέρει σχετικά το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, ενώ παράλληλα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών, ελεγκτικών, φορολογικών, διοίκηση επιχειρήσεων, νομικών, επενδύσεων και διαχείριση κεφαλαίων.

Νομικό Πλαίσιο
Στην Κύπρο η επιχειρηματικότητα πραγματοποιείται με βάση το εθιμικό δίκαιο, τη λογιστική και νομική διαφάνεια: α) Το νομικό σύστημα βασίζεται στις αρχές του κοινού νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου και ευθυγραμμίζεται με τους νόμους και τους κανονισμούς της ΕΕ (Acqui Communautaire).
β) Η Κύπρος παρέχει νομικές υπηρεσίες σε τομείς όπως το διεθνές δίκαιο, την εταιρική διοίκηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης. Οι περισσότερες μεγάλες νομικές εταιρείες συνδέονται ή συνεργάζονται με επιχειρήσεις του διεθνούς δικαίου.

Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου
Ο τομέας των υπηρεσιών θεωρείται η κινητήριος δύναμη για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας. Ο ευρύτερος τομέας των υπηρεσιών περιλαμβανομένου και του τουριστικού τομέα συνεισφέρει γύρω στο 80% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και απασχολεί περίπου το 74% του ενεργού εργατικού δυναμικού. Ο κλάδος των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νομικές και λογιστικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ναυτιλίας και διαχείρισης πλοίων, ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ευκολία στην Επιχειρηματικότητα
α) Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο ποιότητας που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ανταμείβει με ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τις ποικίλες ανάγκες των διεθνών επενδυτών, ενισχύοντας την ευκολία του επιχειρείν.
β) Η Κύπρος στην ευκολία του επιχειρείν κατέλαβε την 36η θέση από 185 χώρες και την 16η στην ΕΕ των 27 βάσει του Doing Business Report 2013 της Παγκόσμιας Τράπεζας.
γ) Το περιοδικό Forbes το 2012 κατέταξε την Κύπρο στην 25η θέση από 144 χώρες ως καλύτερη χώρα στην αναφορά Doing Business.

Ποιότητα ζωής
α) Η Κύπρος προσφέρει ένα θαυμάσιο περιβάλλον με ένα άνετο βιοτικό επίπεδο. Η ζωή και η εργασία στην Κύπρο συνδυάζεται με υπέροχο καιρό, όμορφη φύση, τέχνη και πολιτισμό, ασφάλεια, και πάνω απ’ όλα φιλόξενους ανθρώπους.
β) Η Κύπρος συνδυάζει το διεθνές ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με έναν ευχάριστο και ισορροπημένο τρόπο ζωής.
γ) Η Κύπρος στην έκθεση του UNDP για το 2013 σχετικά με τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης κατετάγη 31η από 187 χώρες για την ποιότητα ζωής.
δ) Επίσης, το 2012 η Κύπρος κατετάγη 32η από 161 χώρες ως καλύτερη χώρα σε θέματα επιχειρηματικότητας στο Doing Business Report του Bloomberg.

Κατοικία και δικαιώματα του πολίτη στην Κύπρο
α) Μη κάτοικοι της ΕΕ έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μόνιμη άδεια παραμονής με την αγορά ενός ιδιωτικού σπιτιού τουλάχιστον 300.000 ευρώ και με καταθέσεις άνω των 30.000 ευρώ σε μια τοπική τράπεζα για τρία χρόνια.
β) Μη κάτοικοι της ΕΕ μπορούν να αποκτήσουν την Κυπριακή υπηκοότητα με: επένδυση ελάχιστου 2 εκ. ευρώ σε κρατική εταιρεία και 500.000 ευρώ για επενδύσεις σε ταμείο Έρευνας και Τεχνολογίας/ πραγματοποιήσουν άμεσες επενδύσεις 5 εκ. Ευρώ/ έχοντας τραπεζικές καταθέσεις 5 εκ. ευρώ σε τοπική τράπεζα για πέντε χρόνια/ πληρωμές φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ άνω των 500.000 ευρώ.

+1 Η εγγύηση της EPIDOSIS

1Για να στεφθεί με επιτυχία και ασφάλεια το επιχειρησιακό σας εγχείρημα θα πρέπει να εφαρμοστεί το κατάλληλο πλάνο και οι βέλτιστες πρακτικές. Ο ολοκληρωμένος φοροσχεδιασμός που προσφέρουμε, λόγω μακρόχρονης εμπειρίας και ενασχόλησης με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου μας επιτρέπει να προτείνουμε μοναδικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στην κάθε περίπτωση – την δική σας. Με υψηλή κατάρτιση, βαθιά γνώση και εχεμύθεια θα καλύψουμε κάθε επιχειρησιακή σας ανάγκη τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο.

 

Как мога да създам компания в Кипър?

Η регистрация на ново дружество в Кипър започва с избор на най-подходящата правна форма и подписване на акта за учредяване. Препоръчваме Кипърската компания да приеме формата на частно дружество с ограничена отговорност и нейното учредяване изисква следното:

Име на компанията: Първият етап е изборът на име и одобрението му от кипърския отдел за регистрация на дружества. Името може да бъде на гръцки или на английски език с думата Limited в края.

Меморандум и устав на Дружеството: След като името бъде одобрено, адвокатът подготвя и подава в Службата по регистрация на дружествата меморандума и устава на дружеството.

Акционери: Всяко дружество е длъжно да назначи поне един акционер за всеки окръг поотделно. Акционерът може да бъде физическо или юридическо лице. Ако акционерът желае да остане анонимен, това може да стане чрез услугите на попечителя и номиналния собственик.

Директори и секретар: При учредяването си и по време на съществуването си кипърското дружество трябва да има поне един директор и един секретар. За да може дружеството да се счита за кипърско данъчно местно лице и да се ползва от всички предимства, мнозинството от директорите трябва да са кипърски данъчни местни лица. Това може да стане чрез административните услуги.

Регистриран офис: Регистрираното седалище трябва да се намира в Република Кипър и това може да стане чрез административните служби.

При учредяването на дружеството на собствениците му се предоставят следните права:

 • Удостоверение за учредяване
 • Сертификат за директори и секретар
 • Удостоверение за седалище
 • Удостоверение за акции
 • Учредителен акт и устав на Дружеството

 

Годишни фирмени задължения

Компанията трябва, ако води счетоводни книги в съответствие с международните счетоводни стандарти, да представи одитирани финансови отчети на Данъка върху доходите, да регистрира одитираните сметки в Регистъра на компаниите и да плаща на отдела на Регистъра на компаниите такса от €350 всяка година .

 

Време на регистрация

Процесът на регистрация се извършва без ускорена процедура в рамките на една седмица или с ускорена процедура в рамките на 3-4 работни дни.

EPIDOSIS се ангажира да ръководи вашия бизнес и да завърши успешно инвестиционното ви начинание в Кипър, като ви информира за всички необходими стъпки и действия, които ще бъдат предприети.

 

 

Tι μπορεί και προσφέρει η EPIDOSIS σε σας 

Нашата компания има офиси в Никозия, столицата на Кипър. По този начин EPIDOSIS е в състояние да обслужва незабавно и бързо всяка нужда, която възниква за вашата кипърска компания. Единственото, което остава, е незабавно да се обадите в офисите на нашата компания в Атина и Солун и да си уговорите среща със специализираните консултанти на нашата компания.

 

- Инкорпориране - учредяване на дружество в Кипър

Регистрирането на дружество в Кипър е изключително лесен процес и се извършва без ускорена процедура в рамките на една седмица или с ускорена процедура в рамките на 4 работни дни. Процедурата учредяване на дружество (ή прехвърляне на седалки) в Кипър е кратък и силно мотивиран процес. Въз основа на вашия бизнес и интереси в областта на развитието, EPIDOSIS, след като извърши задълбочен анализ на вашите актуални нужди, ще предложи подходяща стратегия. данъчно планиране.

 

- Готови компании (RMC) в Кипър

Знаете ли, че в Кипър можете да получите законно дружество, напълно интегрирано в европейската система VIES, и всички необходими сертификати? В рамките на 10-15 дни ние се грижим за всички процедури и прехвърлянето на дружествения дял, така че дружеството да може да извършва всякаква търговска дейност.

 

- Чуждестранен клон, базиран в Кипър

Коя конкретна бизнес стратегия ви позволява да се възползвате от благоприятните данъчни разпоредби на Кипър, без да прекъсвате дейността си в Гърция? Установяването на чуждестранен клон в Гърция и преместването на седалището в Кипър ще даде на вашата компания значително конкурентно предимство пред други местни компании.

 

EPIDOSIS: Интегрирани услуги за данъчна и счетоводна поддръжка

EPIDOSIS ви предоставя цялостна данъчна и счетоводна подкрепа и услуги по данъчно планиране за бизнеса, който възнамерявате да създадете или вече сте създали в Кипър.

 • Счетоводна поддръжка от нашия опитен персонал.
 • Персонализирано данъчно планиране въз основа на комбинираното данъчно законодателство на Гърция и Кипър.
 • Поддържане и наблюдение на счетоводните книги на вашата компания.
 • Обучение - обучение на вашите ръководители за правилно издаване на фактури - документи, издавани от вашата компания.
 • Подаване на всички данъчни декларации до съответния финансов отдел.
 • Плащане чрез банковата система на всички данъци, които ще възникнат през финансовата година.
 • Вземане на решения от Кипър, а не от Гърция, тъй като там се намира мястото за срещи на Борда на директорите.
 • Финансови данни за фирмата (оборот, печалба, плащания по банков път), за да можете да докажете, че фирмата ви е активна, а не неактивна.

 

Ние сме EPIDOSIS

Вярваме, че всеки професионалист трябва да развива бизнеса си без бариери и пречки. Да можете да създадете функционална, печеливша и непрекъснато развиваща се компания, без да се влияете от данъчни, счетоводни и правни проблеми. Освен това, благодарение на огромния набор от основни и допълнителни услуги, той е в състояние да обхване всеки аспект на вашия бизнес и постепенно да го изведе на върха. Мисията на нашата компания е да помагаме във всеки ключов аспект на компанията, така че всеки предприемач да може да инвестира времето си и да се съсредоточи върху вземането на стратегически решения, които ще донесат печалба и растеж.

Ние сме на ваше разположение за безплатна среща в нашите офиси в Солун и Атина или от разстояние, за да обсъдим вашия бизнес план и как можем да допринесем за вашия професионален успех с конкретни стъпки и абсолютна експертиза.

Свържете се директно с опитния екип на EPIDOSIS днес на 2310 477725 или попълнете формуляра за контакт ТУК.

Оставете коментар

Трябва да сте влезли в системата, за да публикувате коментар.
предпочитания за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, браузърът ви може да съхранява информация за различни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените настройките си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността на уебсайта.