Εκτελωνισμός

Η εταιρία Epidosis με πολυετή εμπειρία και έχοντας επιλέξει τους καταλληλότερους συνεργάτες αναλαμβάνει εκτελωνιστικές εργασίες με ευελιξία και ασφάλεια.

Η διαδικασία εκτελωνισμού συνοπτικά:
 • Αίτηση εξουσιοδότησης ηλεκτρονικά
 • Παραλαβή συναλλαγματικών και φορτωτικών εγγράφων από τον πελάτη
 • Σύνταξη Διασάφησης εισαγωγής- εξαγωγής αφού πρώτα τηρηθούν οι κανόνες υπαγωγής για την δασμολογική κλάση
 • Αποστολή δεδομένων (διασάφηση) μέσω ηλεκτρονικού αρχείου γίνεται η επιβεβαίωση της επιτυχούς υποβολής με την παραλαβή νούμερου διασάφησης
 • Αποστολή των πρωτότυπων εγγράφων στο Τελωνείο ενδιαφέροντος
 • Εκτελωνισμός εμπορευμάτων μέσω του συστήματος RISK ANALYSIS
 • Πληρωμή Δασμών και Φόρων και άλλων απαιτήσεων (ΣΕΠ ΟΛΠ κλπ) ηλεκτρονικά
 • Έξοδος του εμπορεύματος από τον Τελωνειακό χώρο ή Ελεύθερη Ζώνη
 • Έκδοση τιμολογίων

Όλες οι εκτελωνιστικές εργασίες υπόκεινται στην κείμενη τελωνειακή νομοθεσία και είναι οι πάσης φύσεως απαιτούμενες διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών για τη διακίνηση μέσω αυτών των αλλοδαπών και εγχωρίων αγαθών και εμπορευμάτων. Σύμφωνα με το πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λειτουργεί από 1-1-1993 ως «αλλοδαπά» ορίζονται τα εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ενώ ως «εγχώρια» ορίζονται όλα τα κοινοτικά εμπορεύματα δηλαδή τόσο τα ελληνικά όσο και τα προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ)1 εμπορευμάτων, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του ΕΦΚ και του Τέλους Ταξινόμησης συμπεριλαμβάνονται στις εκτελωνιστικές εργασίες.

 

Κράτη Μέλη τα οποία περιλαμβάνονται στο τελωνειακό έδαφος της κοινότητας

Από 01/01/2007 το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας περιλαμβάνει τα εδάφη των παρακάτω Κρατών-Μελών:

 • του Βασιλείου του Βελγίου
 • του Βασιλείου της Δανίας, πλην των νήσων Φερόε και της Γροιλανδίας
 • της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, πλην της νήσου Ελιγολάνδης και του Μπίσινγεν
 • της Ελληνικής Δημοκρατίας
 • της Ισπανίας, πλην της Θέουτας και Μελλίλας
 • της Γαλλικής Δημοκρατίας, εκτός από τα υπερπόντια εδάφη, Σαιν Πιέρ και Μικελόν και Μαγιόττε
 • της Ιρλανδίας
 • της Ιταλικής Δημοκρατίας, πλην των δήμων Livigno-Campione d’ Italia και των εθνικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο μεταξύ της όχθης και της πολιτικής μεθορίου της περιοχής μεταξύ Ponte Tresa και Porto Ceresio,
 • του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου
 • το ευρωπαϊκό έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών
 • της Δημοκρατίας της Αυστρίας
 • της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
 • της Δημοκρατίας της Φιλανδίας
 • του Βασιλείου της Σουηδίας
 • του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, των νήσων Μάγχης και της νήσου Μαν
 • της Τσεχικής Δημοκρατίας
 • της Δημοκρατίας της Λετονίας
 • της Δημοκρατίας της Ουγγαρία
 • της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
 • της Δημοκρατίας της Μάλτα
 • της Δημοκρατίας της Εσθονίας
 • της Δημοκρατίας της Λιθουανίας
 • της Δημοκρατίας της Πολωνίας
 • της Σλοβάκικης Δημοκρατίας
 • της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
 • της Δημοκρατίας της Ρουμανίας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

9 + 15 =

Θεσσαλονίκη
Εθνικής Αντιστάσεως 173
Κτίριο Γ, ΤΚ 55134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
T/F: (+30) 2310 415740
M: (+30) 6932 764221
E: marketing@epidosis.gr

Αθήνα
Σοφοκλέους 2 &
Λεωφ.Κηφισίας 166Α
Κτίριο Regus, Μαρούσι
T: (+30) 210 7264080
E: marketing@epidosis.gr

 

Bulgaria-Sofia
Blvd A.Stamboliyski 130-132
Sofia, 1309
T: (+35) 9 28210054
E: marketing@epidosis.gr

Bulgaria-Petrich
2 Polkovnik Drangov Str
2850, Petrich
T: (+35) 9 876444359
E: marketing@epidosis.gr

Epidosis Accounting Consulting Logistics

Η επιτυχία μιας επιχειρηματικής επένδυσης απαιτεί πολλά: Καλό timing, εξειδικευμένη γνώση, πολύ χρόνο, σωστές γνωριμίες, ή μια σωστή επιλογή.

Epidosis