Λογιστική επιχειρήσεων

Η εταιρεία Epidosis εξειδικεύεται εδώ και 13 χρόνια στην Λογιστική επιχειρήσεων. Με πλήρη γνώση της Φορολογικής Νομοθεσίας προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η έμπειρη Ομάδα της Epidosis αξιοποιώντας τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, αναλαμβάνει την τήρηση όλων των φορολογικών βιβλίων, την ηλεκτρονική καταχώρηση των Στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα των σχετικών Υπουργείων και το σύνολο των συναλλαγών με τις Αρμόδιες Αρχές (Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Δ. κλπ).

Λογιστικός και Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Φοροσχεδιασμός επιχειρήσεων
 • Οργάνωση, εκπαίδευση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή του λογιστικού πλάνου με τα νέα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ίδρυση εταιρειών και υποκαταστημάτων στο εξωτερικό
 • Μελέτη και Υποβολή φακέλων για επιδοτήσεις
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Νομική Υποστήριξη, Logistics κα)
 • Ενημέρωση επιχειρήσεων για νέες Διατάξεις και δυνατότητες ανάπτυξης (πχ επιδοτήσεις)
Λογιστική Υποστήριξη σε Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
 • Λογιστική διαχείριση όλων των τύπων εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. Ατομικές, Μη Κερδοσκοπικές κλπ)
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια)
 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Υποστήριξη Μισθοδοσίας
 • Συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Σύνταξη και δημοσίευση Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής
 • Ενημέρωση και Τήρηση των Απλογραφικών (Β΄κατηγ.) και Διπλογραφικών (Γ΄κατηγ.) Λογιστικών Βιβλίων.
 • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ)
 • Υποβολή Περιοδικών και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ
 • Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ κ.λ.π).
 • Δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ) νομικών προσώπων
 • Συμφωνίες λογ/σμών (Πελατών-Προμηθευτών, -Συμφωνία Τραπεζών και Ταμείου).
 • Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών & Προμηθευτών.
 • Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.
 • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7 κ.λ.π.
 • Μεταβολές – Συγχωνεύσεις – Διακοπές Εταιρειών
 • Αντιστοίχηση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου με το Λογιστικό Σχέδιο της αλλοδαπής εταιρείας (υφιστάμενης ή νέας)

 

Λογιστική Υποστήριξη σε Νέες Επιχειρήσεις
 • Σχεδίαση και έναρξη Νέων Επιχειρήσεων όλων των τύπων εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. Ατομικές, Μη Κερδοσκοπικές κλπ)
 • Ίδρυση εταιρειών και υποκαταστημάτων στο εξωτερικό
 • Οργάνωση, εκπαίδευση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή του λογιστικού πλάνου με τα νέα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια)
 • Μελέτη και Υποβολή φακέλων για επιδοτήσεις
 • Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Νομική Υποστήριξη, Logistics κα)
 • Ενημέρωση επιχειρήσεων για νέες Διατάξεις και δυνατότητες ανάπτυξης (πχ επιδοτήσεις)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας!

12 + 5 =

Θεσσαλονίκη
Εθνικής Αντιστάσεως 173
Κτίριο Γ, ΤΚ 55134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
T/F: (+30) 2310 415740
M: (+30) 6932 764221
E: marketing@epidosis.gr

Αθήνα
Σοφοκλέους 2 &
Λεωφ.Κηφισίας 166Α
Κτίριο Regus, Μαρούσι
T: (+30) 210 7264080
E: marketing@epidosis.gr

 

Bulgaria-Sofia
Blvd A.Stamboliyski 130-132
Sofia, 1309
T: (+35) 9 28210054
E: marketing@epidosis.gr

Bulgaria-Petrich
2 Polkovnik Drangov Str
2850, Petrich
T: (+35) 9 876444359
E: marketing@epidosis.gr

Epidosis Accounting Consulting Logistics

Η επιτυχία μιας επιχειρηματικής επένδυσης απαιτεί πολλά: Καλό timing, εξειδικευμένη γνώση, πολύ χρόνο, σωστές γνωριμίες, ή μια σωστή επιλογή.

Epidosis