Leasing

Τι είναι το σύστημα leasing;

Το Leasing ή Χρηματοδοτική Μίσθωση είναι ένα ευέλικτο και δυναμικό χρηματοοικονομικό εργαλείο, που μπορεί να αντικαταστήσει κάθε μορφή δανεισμού και διευκολύνει σημαντικά τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρόκειται για μια σύγχρονη μέθοδο χρηματοδότησης για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση.

Στην ουσία, ο επιχειρηματίας μισθώνει από μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης – συνήθως πρόκειται για τράπεζες – επαγγελματικό εξοπλισμό ή ακίνητα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στο τέλος της περιόδου αυτής μπορεί να τα αγοράσει ή απλά να ανανεώσει τη σύμβαση. Το μίσθωμα είναι έτσι υπολογισμένο, ώστε στο διάστημα της μίσθωσης να καλυφθούν τα έξοδα αγοράς και το κέρδος της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Σκοπός του συστήματος Leasing

Το σύστημα Leasing προσφέρει τη δυνατότητα σε έναν επαγγελματία να εξοπλίσει την επιχείρησή του ή να ανανεώσει τον εξοπλισμό του, χωρίς δανειακή επιβάρυνση ή μείωση της ρευστότητάς του, αξιοποιώντας παράλληλα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι επενδύσεις που συνήθως μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω Leasing μπορεί να αφορούν σχεδόν τα πάντα: από οχήματα και μηχανήματα κάθε είδους μέχρι και ακίνητα. Είναι μια μέθοδος που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα σε εποχές οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, καθώς παρακάμπτει το τραπεζικό δάνειο και την καταβολή μετρητών. Επιπλέον, βοηθάει σημαντικά τις επιχειρήσεις που είναι στο ξεκίνημά τους και διαθέτουν μικρό κεφάλαιο.

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Leasing

1. Χρηματοδότηση νέου εξοπλισμού/ακινήτου κατά 100%

2. Μείωση του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς τα μισθώματα που καταβάλλονται στην εταιρία Leasing θεωρούνται δαπάνες

3. Κέρδος σε χρόνο και χρήμα, γιατί η διαδικασία υπογραφής μίας σύμβασης Leasing είναι ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή έναντι της σύμβασης μακροπρόθεσμου δανεισμού.

4. Επίτευξη καλύτερων όρων προμήθειας εξοπλισμού ή απόκτησης επαγγελματικού ακινήτου, καθώς η αξία τους εξοφλείται άμεσα τοις μετρητοίς.

5. Η διάρκεια της μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος ορίζεται σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης

6. Με επένδυση σε καινούριο εξοπλισμό μέσω Leasing από νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορείτε να υπαχθείτε στον αναπτυξιακό νόμο

7. Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου αποκτάτε την κυριότητα του παγίου, χωρίς φόρο μεταβίβασης.

8. Προστατεύεστε από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισμού σας, τον οποίο μπορείτε να ανανεώνετε χωρίς να δεσμεύετε τα διαθέσιμα κεφάλαιά σας.

Πιθανοί κίνδυνοι της εφαρμογής Leasing

Το Leasing είναι μια έξυπνη εναλλακτική πηγή άντλησης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των αναγκών της επιχείρησης, ωστόσο δεν έχει μόνο οφέλη. Τα μειονεκτήματα του συστήματος μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 1. Το κόστος του Leasing μπορεί κάποιες φορές να είναι υψηλότερο από το επιτόκιο τραπεζικού δανεισμού.

2. Διαφεύγει η ωφέλεια από τη φοροαπαλλαγή των αποσβέσεων στην περίπτωση του ιδιόκτητου εξοπλισμού, ωφέλεια που συμψηφίζεται μέχρις ενός βαθμού από την πλήρη φοροαπαλλαγή των μισθωμάτων.

3. Παρά τη θετική σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, μπορεί να εκδηλωθεί δισταγμός των τραπεζών για χρηματοδότηση μίας επιχείρησης, όταν ο εξοπλισμός της τελευταίας στηρίζεται στη μέθοδο του Leasing

4. Ο μισθωτής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους από τυχαία περιστατικά ή ανωτέρα βία έναντι του εκμισθωτή και διατρέχει τον κίνδυνο της έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης αν αθετήσει κάποιον όρο της για σημαντικό διάστημα.

5. Ο μισθωτής υπόκειται στους ελέγχους του εκμισθωτή για τη διαπίστωση της καλής λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού.

 

Tι σας συμβουλεύει η Epidosis
  • Το Leasing δεν χρησιμοποιείται μόνο για ΙΧ και άλλα μεταφορικά μέσα. Μπορείτε να ενοικιάσετε κάθε είδους επαγγελματικό εξοπλισμό.
  • Αναλογιστείτε τι είδους εξοπλισμό σας συμφέρει περισσότερο να αποκτήσετε μέσω Leasing.
  • Επιλέξτε με προσοχή την εταιρεία στην οποία θα απευθυνθείτε
  • Μελετήστε καλά τους όρους της σύμβασης με την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως
  • Σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις της σύμβασης, ώστε να μην πέσετε θύμα κατάσχεσης.
  • Βεβαιωθείτε για την ποιότητα του εξοπλισμού
  • Μελετήστε το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τη σύμβαση Leasing και αποφασίστε αν σας συμφέρει.

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν ή ήδη εφαρμόζουν πρόγραμμα χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Διαθέτουμε όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της μικρής ή μεσαίας επιχείρησης, αλλά και του ελεύθερου επαγγελματία.

Μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε και να σας στηρίξουμε σχετικά με:

– Απόκτηση Εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων

– Χρηματοδότηση μέσω ΤΕΜΠΜΕ ή Αναπτυξιακού Νόμου

– Απόκτηση ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης με ευνοϊκούς όρους

– Απόκτηση Επιβατηγού ΙΧΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας!

4 + 12 =

Θεσσαλονίκη
Εθνικής Αντιστάσεως 173
Κτίριο Γ, ΤΚ 55134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
T/F: (+30) 2310 415740
M: (+30) 6932 764221
E: marketing@epidosis.gr

Αθήνα
Σοφοκλέους 2 &
Λεωφ.Κηφισίας 166Α
Κτίριο Regus, Μαρούσι
T: (+30) 210 7264080
E: marketing@epidosis.gr

 

Bulgaria-Sofia
Blvd A.Stamboliyski 130-132
Sofia, 1309
T: (+35) 9 28210054
E: marketing@epidosis.gr

Bulgaria-Petrich
2 Polkovnik Drangov Str
2850, Petrich
T: (+35) 9 876444359
E: marketing@epidosis.gr

Epidosis Accounting Consulting Logistics

Η επιτυχία μιας επιχειρηματικής επένδυσης απαιτεί πολλά: Καλό timing, εξειδικευμένη γνώση, πολύ χρόνο, σωστές γνωριμίες, ή μια σωστή επιλογή.

Epidosis